Human Design - tyypit

Human Design

Energiatyypit

Human Designin mukaan kaikki ihmiset kuuluvat johonkin viidestä energiatyypistä. Jokaisella energiatyypillä on oma toimintastrategiansa, jonka mukaan hänen energia on suunniteltu toimivaksi. Jokaisessa ihmisessä yhdistyvät energiatyyppi ja toimintastrategia sekä sisäinen auktoriteetti, profiili ja aktiiviset/avoimet keskukset muodostaen täysin uniikin kokonaisuuden.

Tämän kaiken tiedostaminen auttaa meitä näkemään syvempiä merkityksiä, miksi toimimme, kuten toimimme, millainen toiminta tukee meitä, miten meidän ei ehkä kannattaisi toimia (tai mistä meidän olisi hyvä luopua/eheyttää itsemme) ja miten etenemme elämässämme magneettisina, hyvinvoivina, yltäkylläisinä ja autenttisina itsenämme.

Seuraavassa voit tutustua Human Designin viiteen energiatyyppiin: Manifestoriin, Generaattoriin, Manifestoivaan Generaattoriin, Projektoriin ja Reflektoriin.

Ellet vielä tiedä, mikä sinun tyyppisi on, ota valmiiksi täydellinen syntymäaikasi ja paikkakunta ja käy lataamassa ilmainen HD-karttasi tästä.


Toivotan sulle upeaa tutkimusmatkaa itseesi!

Manifestori

Manifestoreita on noin 7% väestöstä. Heidän tehtävänään on inspiroida ja vaikuttaa. Heidän toimintastrategiansa on informoida ja niin tekemällä he loistavat ja samalla sytyttävät upeita kipinöitä ympärilleen.

Manifestorilla ei ole omaa energiamoottoria, vaan heidät on suunniteltu luomaan ja lepäämään sykleissä. Kun he tuntevat energian tulevan ja inspiraation iskevän, on heidän aika toimia ja luoda. Kun taas kipinä sammuu, on aika levätä. Vapaus on Manifestorille elintärkeää. Kun Manifestorilla on vapaus tehdä, luoda ja sanoa, mitä juuri hän haluaa ja täysin omilla ehdoillaan, on hänen vaikutuksensa ympäröivään maailmaan valtava.

Toimintastrategia

Manifestorin toimintastrategia on informoida, eli puhua, puhua ja puhua. Puhua ääneen kaikki ideat, tunteet ja luomukset. Puhe mahdollistaa vaikutuksen ympäröiviin ihmisiin. Puhuminen auttaa myös muita ihmisiä ymmärtämään Manifestoria, mikä taas mahdollistaa Manifestorin hyvinvoinnille tärkeän vapauden ja itsenäisyyden toteutumisen.

Manifetorin ei ole tarpeen saattaa luomuksiaan loppuun asti. He toimivat kuin nuotion sytyttäjinä; muut voivat sitten huolehtia, että nuotio jatkaa palamistaan. Manifestori saa elämältään kaikkein eniten, kun antaa itselleen luvan olla nimenomaan kipinän sytyttäjä päästäen sitten luomuksistaan irti ja antaen ne muiden iloksi.

Aura

Manifestorin aura on suljettu ja karkottava. Aura on todella vaikuttava, minkä vuoksi Manifestori huomataan aina ja hänen tekemisillään ja sanoillaan on suuri merkitys ympäristöön. Suljettu aura on suojaamassa Manifestoria ulkoisilta vaikutteilta ja antamassa Manifestorille rauhan toimia ja luoda omista lähtökohdistaan ja ajatuksistaan käsin.

Generaattori

Ihmisistä noin 37 % on Generaattoreita. Kuten Generaattorin nimi jo kertoo, tuottavat he itse oman energiansa, kun tekevät jotain, mitä todella rakastavat. Heidän energiamääränsä on kerrassaan ehtymätön, kun he tekevät asioita, mitkä heille ovat mukavia ja innostavia. Samaan aikaan he innostavat ja energisoivat myös kaikkia muita ympärillään.

Toimintastrategia

Generaattorin strategia on vastata ulkoisiin ärsykkeisiin. Heidän ei ole tarkoitus etsiä, suunnitella tai laskelmoida, mitä seuraavaksi tulisi tehdä. Sen sijaan heidän on tarkoitus elää hetkessä ja nähdä, mitä elämä heille juuri nyt tarjoilee sekä tarttua näihin mahdollisuuksiin sakraalikeskuksen antamien vastausten, mahan pohjan tuntemusten johdattamina. Kun Generaattori tuntee energian, innostuksen ja halun nousevan, on se merkki siitä, että tämä asia tai toiminta on energeettisesti oikein ja häntä varten.

Generaattorin eläessä hetkessä ja luottamuksessa sakraalikeskuksen antamiin vastauksiin, soljuu hänen elämänsä mukavassa flowssa ja vallitseva tunne on tyytyväisyys. Menneessä tai tulevassa vellominen on Generaattorille "myrkkyä" , mikä johtaa turhautumiseen. Turhautuminen sinänsä ei ole huono asia, vaan pikemminkin hyvä muistutus palata nykyhetkeen näkemään, mitä minulle juuri nyt tarjoillaan.

Aura

Generaattorin aura on avoin ja sisäänsä sulkeva - kuin lämmin halaus. Tämä mahdollistaakin sen, että Generaattori on avoin ja vastaanottavainen kaikkia kohtaan. Muut tuntevat olonsa hyvin kotoisaksi ja tervetulleeksi hänen seurassaan.


Manifestoiva Generaattori

Mani-Genejä on noin 33 %:a ihmisistä. Nimensä mukaisesti Manifestoivassa Generaattorissa yhdistyy Manifestori ja Generaattori ja he ovat errrrittäin taitavia sekä laittamaan alulle ideoita että työstämään ne loppuun asti. Kuten Generaattoreilla, myös Mani-Geneillä on oma energiageneraattori ja lähes ehtymätön energiavarasto, kun he tekevät asioita, mitä rakastavat koko sydämellään. Manifestorin tapaan Mani-Genit inspiroivat ja vaikuttavat suuresti kaikkiin ympärillä oleviin. Kun Mani-Genit tekevät sitä, mikä heidät sytyttää, valaisevat he myös kaikki ympärillään olevat!

Toimintastrategia

Manifestoivan Generaattorin toimintatapana on sama kuin Generaattorin - olla läsnä tässä hetkessä ja kuunnella sakraalikeskuksen ohjausta, mihin heidän kuuluisi energiansa suunnata hetkestä toiseen. Kun Mani-Gen kohtaa jotain, mikä tuntuu vatsan pohjassa energian, innostuksen ja tahtotilan nousuna, on se merkki siitä, että tämä asia tai toiminta on energeettisesti oikein ja häntä varten.

Mani-Geneillä on luonnostaan paljon erilaisia kiinnostuksen kohteita ja he ovat todella lahjakkaita ja kykeneviä tekemään erilaisia asioita. Mani-Geneillä voi olla taipumusta elää tulevaisuudessa, mikä saattaa ohjata heitä harhapolulle ja johdattaa pois oman kehonsa ohjauksesta. Mani-Genit ovat luonnostaan vikkeliä liikkeissään, minkä vuoksi heidän on tärkeää informoida tekemisistään ja tunnetiloistaan ympärillä olevia ihmisiä. Ilman informointia ja tunteiden sanoittamista muut voivat kokea jäävänsä heiltä paitsioon tai etteivät he pysy heidän vauhdissa mukana.

Aura

Manifestoivan Generaattorin aura on samanlainen kuin Generaattorin - avoin ja sisäänsä sulkeva, kuin lämmin halaus. Tämän vuoksi Man-Gen onkin avoin ja vastaanottavainen kaikkia kohtaan ja muut tuntevat olonsa hyvin kotoisaksi ja tervetulleeksi hänen seurassaan.


Projektori

Projektoreita on noin 21% ihmisistä ja heidän tehtävänsä on toimia oppaana ympäröivälle maailmalle. Projektoreilla on jokaisella oma uniikki tapansa nähdä asiat eri tavalla kuin muut, minkä vuoksi heidän kykynsä opastaa muita on upea. Projektorin suurin tarve onkin tulla huomatuksi omien ainutlaatuisten lahjojensa kanssa ja saada jakaa viisautensa maailmaan. Projektorin vaikutus ympäröiviin ihmisiin ja maailmaan voi olla mullistava, kun hänet huomataan ja hänen osaamisensa tunnustetaan.

Projektoreilla ei ole omaa, tasaisesti energiaa tuottavaa moottoria, vaan he saavat energiansa ympäröiviltä ihmisiltä. Tämän vuoksi heille on elintärkeää huolehtia riittävästä levosta; he tarvitsevat sitä muita enemmän. Projektori voi palaa loppuun hyvin helposti. Se yhdistettynä erityisen tehokkaaseen toimintaan, johon projektori pystyy, kuuluisi hänen "työskennellä" oikeasti vain 2-4 tuntia päivässä ja viettää loppuaika leväten ja omia taitojaan kehittäen. Tämä tuo heidän elämäänsä menestystä ja yltäkylläisyyttä.

Toimintastrategia

Projektorin tapa toimia on "odottaa kutsua". Tämä tarkoittaa sitä, että jos projektori alkaa neuvomaan ja tarjoamaan opastustaan kutsumattomasti ympäröiville ihmisille, toimii energia heitä vastaan ja saa aikaan suurta vastustusta. Kun projektori huomataan ja hänen kyvykkyytensä tunnustetaan, heidän energiallaan ja opastuksellaan on mahdollisuus mullistaa maailma.

Kutsun odottaminen ei kuitenkaan tarkoita, että projektorin pitäisi kyhjöttää sohvan nurkassa tekemättä ja sanomatta mitään. Hän voi jakaa kaikesta, mistä on innoissaan ja mikä koskee häntä itseään niin paljon kuin haluaa. Kutsu tarvitaan silloin, kun opastus koskee muita.

Kutsuja odotellessa on tärkeää hioa ja arvostaa omia taitoja, tietoja ja kykyjä sekä tehdä niitä asioita, mitkä innostavat. Näin tehden energia pääsee tekemään työtään ja projektori alkaa magneetin lailla vetämään puoleensa tunnustusta ja kutsuja!

Aura

Projektorin aura on läpäisevä. Se läpäisee muiden auran nähden syvälle toiseen ihmiseen ja erilaisiin isompiin kokonaisuuksiin ja systeemeihin esimerkiksi työpaikalla. Projektorin uniikki tapa nähdä asiat, kyky tarjota opastusta sekä tehdä parannuksia, saa muut ihmiset ja systeemit parhaimmilleen.

Projektorin energia otetaan yleensä hyvin vastaan, kun henkilö on valmis tulemaan nähdyksi ja tekemään muutoksia. Ne joilla ei ole tätä avoimuutta, voivat kokea projektorin tunkeilevaksi.


Reflektori

Reflektori, eli peili/heijastin, on energiatyypeistä harvinaisin - vain 1% ihmisistä on reflektoreita. Reflektorin Human Design-kartta on täysin avoin, eli kaikki yhdeksän energiakeskusta ovat avoimia. Tämä antaa heille syvääkin syvemmän empatiakyvyn - toimia peilinä ympäristölleen. Heidän täysi avoimuus antaa heille potentiaalin olla erityisen viisaita. Samaan aikaan avoimuus tekee heidän energiakehostaan kaikista herkimmän. Tämän vuoksi reflektorille onkin erityisen tärkeää viettää aikaa yksin tyhjentyen muiden vaikutuksista ja latautuen uudelleen.

Reflektori on täällä jaottelemassa, peilaamassa ja arvioimassa ympäristöään. Reflektorilla ei luonnollisestikaan ole omaa tasaista energiantuottomoottoria, kuten Generaattorilla ja Manifestoivalla Generaattorilla, mutta heillä on kyky vastaanottaa, vahvistaa ja käyttää muiden energiaa. Reflektorille on elintärkeää oppia elämään omana itsenään sen sijaan, että eläisi vahvistettua versiota heitä ympäröivästä maailmasta. Reflektorit ovat täällä suuren viisautensa ja upean jaottelukyvynsä siivittämänä viemässä ihmiskuntaan oikeudenmukaisempaa , rauhaisampaan ja yhteistyökykyisempään suuntaan.

Toimintastrategia

Reflektorin toimintastrategia on odottaa kokonaisen 28 vuorokauden kuunkierron ajan. Reflektori on energiatyyppi, johon vaikuttaa nimenomaan kuunkierron sykli. Kuukauden aikana kuu käy läpi kaikki 64 porttia, mikä tarkoittaa sitä, että reflektori myös kokee nämä kaikki 64 erilaista energia-aktivointia kehossaan. Reflektorille on tärkeää tarkkailla ja vapauttaa kaikki erilaiset energiat, joita hän tuntee päivittäin tämän toistuvan kuun kierron ajan. He ovat linjassaan, kun he antavat itselleen tämän ajan tehdä elämänsä isot päätökset.

Mikäli reflektori pystyy erottamaan itsensä ja ympäröivät energiat toisistaan viisaalla tavalla, tarjoilee elämä heille iloa ja yllätyksiä kaikissa elämän muodoissa. Tämän prosessin myötä he saavuttavat voimakasta viisautta ja voimaantuvat ja elävöityvät, kun heidät kutsutaan jakamaan, miten he asiat näkevät ja reflektoimaan maailmaa ympärillään.

Aura

Reflektorin aura on kuin vastaanotin, joka kokeilee ympärillä olevia energioita ja jaottelee niitä. Muille reflektorin aura on huomaamaton. Reflektorilla on erityinen kyky tunnistaa, kuka on ja toimii terveellä tavalla ja kuka ei, kuka on autenttinen ja kuka ei sekä mikä ympäristö on hyväksi ja mikä ei. Hän myös tunnistaa, toimiiko toinen ihminen linjassaan ja oman tyyppinsä mukaisesti. Kun hän itse on linjassaan ja autenttinen, on hänellä upea kyky jaotella tuomitsematta, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät.

Mitä muuta Human Design on?

Energiatyppit ovat vasta pintaraapaisu Human Designin maailmassa. 

Human Design kertoo sinun persoonallisuudestasi, siitä miten itse näet itsesi ja miten muut näkevät sinut. Human Design avaa sinulle ymmärryksen siitä, millaisilla tavoin ympäristösi vaikuttaa sinuun ja miten sinä vaikutat ympäristöösi aurojemme ja energiakeskustemme jatkuvan alitajuntaisen kommunikoinnin myötä. 

Human Design-kartastasi selviää ympäristö, missä energiasi virtaa parhaiten, miten harrastat liikuntaa ja nautit ravintoa terveyttäsi parhaiten tukevalla tavalla. Kartta kertoo myös miten havainnoit maailmaa ja miten manifestoit tehokkaimmin haluamiasi asioita elämääsi.

Human Design paljastaa sinulle suurimmat lahjakkuuteesi, ne ominaisuudet, joita olet tullut tähän maailmaan jakamaan sekä elämäntehtäväsi. 

Kun astut Human Designin maailmaan, käy siinä suurella todennäköiseyydellä asiakaspalautteen mukaisesti: "maailmani muuttui LOPULLISESTI näiden 3 tunnin aikana".

Siispä. Lämpimästi tervetuloa tälle voimaannuttavalle matkalle Human Designin, eli Sinun Itsesi, maailmaan!